„Biblia” w reżyserii Michała Zadary to interaktywny spektakl dla dzieci. W przedstawieniu to my, jako widzowie, stwarzamy boski, a zarazem teatralny świat od samego początku. Świat powstający na naszych oczach malujemy kolorowymi farbami, które ubrudzą niejedną dłoń sięgającą po pędzle i kartony papieru.


Zadara w swoim najnowszym projekcie, zapowiadanym jako tryptyk, po raz kolejny wykorzystuje warsztatową i umowną przestrzeń Nowego Teatru, stawia przede wszystkim na kreatywność i wyobraźnię współuczestniczących w spektaklu aktorów i widzów.


„Stwórca postrzega Ziemię i rodzaj ludzki tak, jak nowoczesny artysta tworzący dzieło otwarte, jak mistrz ogrodnik”. Reżyser w prosty sposób przekłada motyw biblijnego stwarzania świata na teatralny akt kreacji. Dokładniej, na edukacyjny proces twórczy, którego doświadczają najmłodsi widzowie. Biblia – tekstualne spoiwo europejskiej cywilizacji – została potraktowana przez twórców jak uniwersalny elementarz ludzkości. Źródło wiedzy na temat świata ludzi i ich zachowań, zwierząt i roślin, na temat moralności, dobra i zła. Wartości, które towarzyszą bohaterom od początku ich historii. Stworzenie świata w siedem dni, opowieść o Adamie i Ewie, historia Noego i jego arki, tragiczne losy braci Kaina i Abla – kolejne księgi animowane przez aktorów przy pomocy kilku prostych rekwizytów stają się alegoriami sytuacji, w których człowiek styka się po raz pierwszy z własnymi uczuciami i reakcjami na otaczający go świat. Doświadcza miłości, wstydu, dobra, zła, gniewu i złości, błogości i piękna. Kilkanaście pluszaków, kartki papieru, kartony, farby, efekty światła i cienia, muzyka i dźwięki natury – świat, który stwarza reżyser, to uplastyczniona rzeczywistość, z łatwością poddająca się działaniom aktorów i widzów.


Zaangażowanie do spektaklu dzieci, jak również obsadzenie w roli bezwzględnego, starotestamentowego Boga kilkunastoletniej Julii Leszkiewicz, pokazuje, w jaki sposób Biblię można interpretować poza kulturowo-społecznym kontekstem, którego fundamentem jest wiedza i świadomość. Biblię u Zadary poznajemy intuicyjnie i emocjonalnie. Teatralna podróż przez odległe światy i obrazy balansuje na granicy beztroskiej zabawy i nauki, śmiechu i powagi. Ta odyseja w czasie i przestrzeni, gdzieś podświadomie nawiązująca do tradycji ikonograficznego przedstawiania biblijnych scen, ukazuje ogromny potencjał i bogactwo ukryte w księdze „natchnionej przez Boga”.


I choć kształt spektaklu wydaje się dość chaotyczny i nieprzewidywalny, poszczególne sceny (w tym scena pierwsza, która przedstawia stworzenie świata) zapadają w pamięć, pokazują piękno i tajemnicę boskich działań. Działań niezrozumiałych i potężnych, a jednocześnie tak elementarnych, bo ilustrujących etapy kształtowania się ludzkości.


Dla Zadary Biblia to tekst inicjujący najmłodszych widzów w świat pełen cudów i okrucieństwa. W inicjacji pomagają im aktorzy-animatorzy: Paulina Holtz, Robert Koszucki i Barbara Wysocka. Dzięki takim przewodnikom teatralna podróż wydaje się o wiele łatwiejsza.