Nagrodę Główną Jury, 54. Przeglądu Teatru Małych Form Kontrapunkt 2019, za wnikliwą, krytyczną, konsekwentną lekturę polskich dramatów romantycznych oraz ich atrakcyjną formę sceniczną w „Śnie srebrnym Salomei” Centrali oraz Studio teatrugalerii w Warszawie otrzymał Michał Zadara.