TVP w rękach skrajnej prawicy

List otwarty Michała Zadary do redakcji SPOTKAŃ w TVP Kultura

28/03/09 15:26

Tadeusz Gadacz i Michał Zadara

08/03/09 22:08